Privacy Policy

Wallace Hume V.O.F. kvk.nr 67911196 (‘Wallace Hume’, ‘we’, ‘ons’ of ‘onze’) verwerken je persoonsgegevens als je een bezoek brengt aan en de diensten gebruikt die worden aangeboden op Wallacehume.com of producten koopt in onze winkels. We streven ernaar transparant te zijn in wat we doen met de persoonsgegevens van onze bezoekers en klanten en hebben daarom dit Privacybeleid aangenomen. Hieronder vind je informatie over wat voor soort persoonsgegevens we verwerken, waarom we dat doen, waarvoor we ze gebruiken en hoe we ze kunnen delen. Wallace Hume is de datacontroller van het verwerken van jouw persoonsgegevens.

WELKE PERSOONSGEGEVENS VERWERKEN WE?

We verzamelen persoonsgegevens als jij, (i) horloges, accessoires, polsbanden of andere producten koopt, (ii) je aanmeldt voor nieuws, uitnodigingen en aanbiedingen, (iii) support aanvraagt, en (iv) browset op onze website. Dergelijke persoonsgegevens omvatten je naam, e-mailadres, telefoonnummer, afleveradres, betalingsgegevens, IP-adres, gedrag op de website en andere informatie die jij vrijwillig aan ons verstrekt.

DOEL, RECHTSGROND EN OPSLAGPERIODE

Wij gebruiken je persoonsgegevens alleen voor de doelen en op de rechtsgronden zoals hieronder vermeld. Wij gebruiken je persoonsgegevens niet voor doelen die niet verenigbaar zijn met de onderstaande doeleinden. Daarnaast gebruiken we je persoonsgegevens alleen tijdens de periode zoals vermeld onder ‘Opslagperiode’. Na een dergelijke periode worden je persoonsgegevens verwijderd.

AANKOPEN

Doel van verwerking : Als je horloges, accessoires, polsbanden en andere producten koopt, verwerkende je persoonsgegevens om te voldoen aan onze contractuele verplichtingen naar jou (zie Gebruiksvoorwaarden). Ons aankoopformulier identificeert welke informatie je aan ons moet verstrekken, zodat wij je aankoop kunnen voltooien.

Rechtsgrondslag voor verwerking : Het verwerken is nodig om aan onze overeenkomst met jou te kunnen voldoen (d.w.z. Gebruiksvoorwaarden).

Opslagperiode : We verwerken je persoonsgegevens gedurende de termijn van onze overeenkomst (inclusief een garantieperiode van twee jaar), daarna wissen we je persoonsgegevens. De opslagperiode is ook van toepassing op onsuccesvolle aankopen vanwege een gebrek aan geld op je account.

DIRECT MARKETING

Doel van verwerking : Als jij je aanmeldt voor nieuws, uitnodigingen en aanbiedingen (direct marketing), verwerken we je persoonsgegevens om je de services te kunnen leveren zoals verzocht door jou. Onze direct marketing is gebaseerd op profilering, wat betekent dat we de informatie die jij van ons ontvangt, zullen aanpassen op basis van bepaalde factoren. We gebruiken de volgende soorten persoonsgegevens om een profiel samen te stellen: geslacht, locatie, eerdere aankopen, gedrag op onze website, en/of eerder gedrag bij het ontvangen van direct marketing van ons.

Rechtsgrondslag voor verwerking : De verwerking is noodzakelijk voor onze legitieme belangen om goede klantenrelaties te onderhouden.

Opslagperiode : Als je je afmeldt of uitschrijft voor onze marketing (inclusief profilering), zullen wij je persoonsgegevens niet langer verwerken voor deze doeleinden. We wissen ook je persoonsgegevens tenzij er een rechtsgrond is voor het behouden van je gegevens (zoals een geldig aankoopcontract).

SUPPORT

Doel van verwerking : Als je support aanvraagt via onze livechat of onder andere supportkanalen, verwerken we je persoonsgegevens om je te kunnen helpen met de relevante kwestie.

Rechtsgrondslag voor verwerking : Het verwerken is nodig om aan onze overeenkomst met jou te kunnen voldoen (d.w.z. Gebruiksvoorwaarden).

Opslagperiode : We wissen je gegevens binnen zes maanden nadat de relevante kwestie is opgelost.

AANKOOPHERINNERING

Doel van verwerking : Als je van plan was een aankoop te doen op onze website en als je je e-mailadres hebt gegeven met betrekking tot deze aankoop, maar je hebt de laatste stappen van de aankoopfase niet voltooid, dan sturen we je een e-mail met een link naar je winkelmandje om je eraan te herinneren dat er nog producten in je mandje zitten.

Rechtsgrondslag voor verwerking : De verwerking is noodzakelijk voor onze en jouw legitieme belangen om je te herinneren aan je onvoltooide aankoop.

Opslagperiode : We wissen je gegevens binnen een maand na de aankoopherinnering, tenzij er een andere rechtsgrond is voor het behouden van je gegevens (zoals een geldig aankoopcontract). Je kunt je afmelden door contact op te nemen met dataprotection@wallacehume.com

BROWSEN

Doel van verwerking : Als je browset op onze website, verwerken we je persoonsgegevens om onze website te verbeteren en voor marketingdoeleinden.

Rechtsgrondslag voor verwerking : De verwerking is noodzakelijk voor onze legitieme belangen om onze website te verbeteren en voor retargeting. Lees meer onder ‘Cookies’.

Opslagperiode : Lees meer onder ‘Cookies’.

FRAUDEPREVENTIE

Doel van verwerking : Wij verwerken je persoonsgegevens voor het uitoefenen van risico-analyses, fraudepreventie en risicomanagement.

Rechtsgrondslag voor verwerking : De verwerking is noodzakelijk voor onze legitieme belangen om fraude te voorkomen en om risico’s te managen.

Opslagperiode : We wissen alle persoonsgegevens gebruikt voor dit doeleinde elke zes maanden, tenzij er een ander legitiem belang is voor het behouden van jouw gegevens. Bij een aankoop die is geannuleerd vanwege fraudepreventie, zullen we je persoonsgegevens twee jaar na de niet-succesvolle aankoop verwijderen.

GEGEVENSANALYSE

Doel van verwerking : We analyseren je persoonsgegevens om gecompileerde trackingdgegevens samen te stellen (waaronder het analyseren van het gebruik van de bezoekers aan onze site door trackingsinformatie zoals paginaweergaven, verkeersstromen, zoektermen en doorkliks).

Rechtsgrondslag voor verwerking : De verwerking is noodzakelijk voor ons legitieme belang om na verloop van tijd statistieken te verzamelen.

Opslagperiode: We zullen alle trackinggegevens anonimiseren waar dit technisch mogelijk is. Als jouw persoonsgegevens zijn geanonimiseerd, worden ze niet langer gezien als persoonsgegevens onder de van toepassing zijnde gegevensbeschermingswetten.
Je kunt je afmelden door contact op te nemen met dataprotection@wallacehume.com

Houd er rekening mee dat de bovenstaande opslagperiodes niet van toepassing zijn in hoeverre Wallace Hume vereist is om jouw persoonsgegevens te behouden (gedeeltelijk of volledig), onder van toepassing zijnde verplichte wetgeving (bijv. accountingswetten).

MET WIE DELEN WE JE PERSOONSGEGEVENS?

Alleen met de mensen die je persoonsgegevens moeten verwerken voor de doeleinden zoals hierboven genoemd, hebben toegang tot jouw persoonsgegevens. Het kan voorkomen dat wij je persoonsgegevens moeten delen met onze groepsbedrijven. Verder moeten we onze leveranciers mogelijk toegang verlenen tot je persoonlijke gegevens wanneer zij namens ons diensten uitvoeren, voornamelijk om ondersteuning en onderhoud te bieden van IT-systemen, opslagdiensten en marketing. Elke overdracht van gegevens buiten de EU/EER wordt gedaan in overeenstemming met de wetgeving inzake gegevensbescherming. Onze internationale overdrachten van persoonsgegevens (inclusief overdrachten aan onze groepsmaatschappijen en leveranciers buiten de EU/EER) zijn gebaseerd op de standaard contractuele clausules van de Europese Commissie. De standaard contractuele clausules vind je hier. Voor overdrachten aan sommige van onze leveranciers in de VS is de ontvanger bovendien gecertificeerd onder het EU-VS-privacyschild beheerd door de administratie internationale handel van het Amerikaanse Ministerie van Handel (International Trade Administration (ITA)) (kan hier gevonden worden www.privacyshield.gov).

JOUW RECHTEN

Je hebt recht op de volgende rechten onder toepasselijk recht:

Het recht op toegang : je mag op elk moment toegang vragen tot je persoonsgegevens. Op verzoek geven we je een kopie van jouw persoonsgegevens in een algemeen gebruikt elektronisch formulier.

Het recht op rectificatie : je hebt het recht op rectificatie van onjuiste persoonsgegevens en om incomplete persoonsgegevens volledig te laten maken.

Het recht om te wissen (‘recht om vergeten te worden’) : onder bepaalde omstandigheden (waaronder verwerking op basis van jouw toestemming) mag je ons vragen je gebruikersgegevens te wissen. Houd er rekening mee dat dit recht niet onvoorwaardelijk is. Daarom kan het zijn dat het inroepen van dit recht niet leidt tot actie van ons.

Het recht om bezwaar te maken : tegen bepaalde verwerkingsactiviteiten die door ons worden uitgevoerd met betrekking tot jouw persoonsgegevens, zoals onze verwerking van jouw persoonsgegevens op basis van voor ons legitieme belangen. Het recht om bezwaar te maken is ook van toepassing op het verwerken van jouw persoonsgegevens voor direct marketingdoeleinden.

Het recht op beperking van verwerking : je mag ons onder bepaalde omstandigheden vragen de verwerking van jouw persoonsgegevens te beperken. Houd er rekening mee dat dit recht niet onvoorwaardelijk is. Daarom kan het zijn dat het inroepen van dit recht niet leidt tot actie van ons.

Het recht op dataportabiliteit : Je hebt het recht om je persoonsgegevens te ontvangen (of je persoonsgegevens direct te laten verzenden naar een andere datacontroller) in een gestructureerd, veelgebruikt en machinaal leesbaar formaat.

COOKIES

Als onderdeel van onze aanpak om jou gepersonaliseerde services te bieden op onze website, gebruiken we cookies om informatie over jou op te slaan en soms over jou bij te houden. Een cookie is een klein databestand dat naar je browser wordt gestuurd vanaf een webserver en wordt opgeslagen op je harde schijf, zodat je de volgende keer dat de dezelfde pagina wordt bezocht, je gemakkelijker toegang hebt. Bijvoorbeeld, er wordt een cookie gestuurd wanneer jij je aanmeldt voor het downloaden van producten of informatie onze website. Als jij niet wilt dat jouw persoonlijke informatie wordt opgeslagen door cookies, kun je je browser zodanig configureren dat hij je waarschuwt wanneer een cookie wordt ontvangen. Op deze manier kun jij zelf elke keer besluiten of je cookies wilt accepteren of niet. Echter, het gebruik van cookies kan nodig zijn om bepaalde functies te bieden en het weigeren van cookies kan de functionaliteit van onze website verminderen. Je browser heeft precieze instructies waarin wordt uitgelegd hoe je het accepteren van cookies kunt controleren.

Om transparant te zijn, hebben we de cookies samengevat die op onze onderstaande website worden gebruikt.

LEVERANCIER: WALLACE HUME

 • Soort cookie: permanent
 • Doel: opslaan van cookie-melding of je het privacy- en cookiebeleid hebt geaccepteerd
 • Opslagperiode: permanent
 • Opgeslagen gegevens: waar/niet waar
 • Delen: nee

 

LEVERANCIER: WALLACE HUME

 • Soort cookie: directe cookie
 • Doel: sessie- en winkelwagenidentificatie
 • Opslagperiode: sessie.
 • Opgeslagen gegevens: Sessie- en winkelwagendata
 • Delen: nee

 

LEVERANCIER: WALLACE HUME

 • Soort cookie: sessie.
 • Doel: sessie- en winkelwagenidentificatie
 • Opslagperiode: tijdelijke sessiecookie
 • Opgeslagen gegevens: sessie-id
 • Delen: nee

 

LEVERANCIER: GOOGLE

 • Soort cookie: derde
 • Doel: prestaties en statestieken
 • Opslagperiode: permanent
 • Opgeslagen gegevens: sessie-id, geanonimiseerd, paginastatistieken
 • Delen: ja

 

 

LEVERANCIER: HOTJAR

 • Soort cookie: derde
 • Doel: marketing
 • Opslagperiode: permanent
 • Opgeslagen gegevens: sessie-id, paginastatistieken
 • Delen: ja

 

LEVERANCIER: FACEBOOK

 • Soort cookie: derde
 • Doel: marketing
 • Opslagperiode: permanent
 • Opgeslagen gegevens: sessie-id, paginastatistieken
 • Delen: ja

DATASECURITY

We gebruiken passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen om je persoonsgegevens tegen verlies te beschermen en om te waken tegen toegang door onbevoegde personen. Passende beveiligingsmaatregelen die we hebben genomen, omvatten het implementeren van beveiligde privéverbindingen, traceerbaarheid, herstel na een ramp en toegangsbeperkingen. We bekijken ons/onze veiligheidsbeleid en -procedures regelmatig om ons ervan te verzekeren dat onze systemen veilig en beschermd zijn.

CONTACTINFORMATIE

ls je vragen hebt over onze omgang met je persoonsgegevens of ons gebruik van cookies of als je een beroep wilt doen op je rechten volgens de toepasselijke privacywetgeving, neem dan contact met ons op via: dataprotection@wallacehume.com.

WIJZIGINGEN IN HET PRIVACYBELEID VAN DEZE WEBSITE

Als wij veranderen hoe we omgaan met je persoonsgegevens of hoe we cookies gebruiken, zullen we dit privacybeleid van deze website onmiddellijk bijwerken en op deze website publiceren.

 

Voor het laatst bijgewerkt op: 2 februari 2019